Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich – 80 mln zł. wsparcia.

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-04-05 14:10:01 (czytane: 209)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek informuje, że rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie do dnia 31.05.2024 r.


BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:


1.    któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
2.    który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


Do wniosku należy dołączyć:


1.    wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich,
2.    zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
3.    w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony
i podpisany wniosek o wpis do EP.


Wnioski można składać:


•    osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
•    za pośrednictwem platformy ePUAP,
•    za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
•    lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).
Więcej informacji www.gov.pl/arimr

logo30.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg