Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

O gminie

O początkach gminy Czarnocin wiadomo, że najstarszą wzmianką o tym fakcie jest data 1856 r. - kiedy to funkcje wójta gminy zaczął pełnić właściciel Broniszowa, Juliusz Joachim Slaski, żyjący w latach 1836-1916. Patrymonialny charakter gminy zmieniła ustawa z 1864 r., na podstawie której od 31 XII 1866 r. powstały gminy administracyjne -  i taką wówczas został Czarnocin, leżący w powiecie pińczowskim, a guberni kieleckiej Królestwa Polskiego. Po upadku powstania styczniowego zaborca rosyjski zunifikował ziemie Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim i w miejsce dotychczasowej nazwy - wprowadzono termin "Prywislanski Kraj." Język rosyjski stał się językiem urzędowym po rosyjsku też nauczano w szkołach. W okresie I wojny św. od późnej wiosny 1915 r. ziemie zaboru rosyjskiego znalazły się pod okupacją austriacką w generalnym Gubernatorstwie z siedzibą władz w Lublinie, Czarnocin był w dalszym ciągu w powiecie pińczowskim.

W wolnej Polsce, po 1918 r., gmina Czarnocin leżała w województwie kieleckim, w powiecie pińczowskim. W okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) obszar gminy Czarnocin należał do dystryktu krakowskiego, starostwa miechowskiego, a w jego granicach - do komisariatu ziemskiego Kazimierza Wielka. Po wojnie, w 1945 r. przywrócono podział administracyjny z 1939 r. i gmina Czarnocin ponownie znalazła się w granicach powiatu pińczowskiego i taki stan rzeczy utrzymywał się do 1 stycznia 1956 r., kiedy to utworzono powiat kazimierski - i w jego granicach obszar byłej gminy Czarnocin leżał aż do likwidacji tego powiatu.  W 1975 r. zlikwidowano powiaty i wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny kraju - województwa i gminy.  Czarnocin jako siedziba gminy znalazł się w województwie kieleckim. Kolejna reforma podziału administracyjnego Polski została przeprowadzona już w III RP, w 1998 r. - utworzono wówczas województwo świętokrzyskie, w granicach którego znalazł się przywrócony powiat kazimierski, a w jego granicach gmina Czarnocin.

  Włodarze gminy Czarnocin

 • Juliusz Joachim Slaski, wójt od 1856 r.
 • Feliks Zając z Probołowic, wójt w latach 1890 - 1898
 • Franciszek Garbacz z Soboszowa, wójt w l. 1898 - 1904
 • Michał Cichy ze Swoszowic, wójt w l. 1904 - 1918
 • Kazimierz Bochnia, wójt w l. 1919 - 1937
 • Jan Kocel, 1937 - 1945
 • Jan Nawrot, wójt w l. 1946-1948
 • Jan Ciuśniak z Miławczyc, 1948 - 1959
 • Bronisław Futrzyński, 1959 -1964
 • Jan Mogiła, przewodniczący GRN w l. 1964 - 1967
 • Jan Ścisło, przewodniczący GRN w l. 1967 - 1973
 • Lech Oskroba, naczelnik w l. 1973 - 1974
 • Bogumił Nowak, naczelnik w l. 1975 - 1981
 • Jacek Markiewicz, naczelnik od 1981 do kwietnia 1989
 • Maria Wiązania, po. naczelnika od kwietnia do września 1989
 • Marek Pikulski, naczelnik od 17 września 1989 do czerwca 1990
 • Marek Pikulski, wójt od 19 czerwca 1990 do 1 grudnia 2010
 • Maria Kasperek, wójt od 1 grudnia 2010 do 2 maja 2024
 • Beata Buła, wójt od 2 maja 2024

 


ue_stopka.jpg