Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Podatki i opłaty dla firm

Podatek rolny:

Stawka podatku rolnego w 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2018

z dnia 07 grudnia 2018 r. wynosi: 54,00 zł

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych  (równoważnik 2,5 q żyta) – 135,00 zł.,

2. od 1 ha pozostałych gruntów (równoważnik 5q żyta)– 270 zł.

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r. zostały określone w uchwale Rady Gminy Nr III/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. - pobierz

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r. zostały określone w uchwale Rady Gminy Nr III/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. - pobierz

ue_stopka.jpg