Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

Gminna Ewidencja Zabytków


Pogrubionym drukiem wyróżniono obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego. Obok podano ich aktualny numer w rejestrze oraz daty wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

BUDZISZOWICE
Zespół dworsko-parkowy:
Park ze stawami, k. XIX w.
Dwór, drewn., XIX w.
Obora, mur., 1918 r.
Piwnice ziemne


CIESZKOWY
Pozostałości zespołu dworskiego -    Nr rej.: A.175/1-2   
Zbór ariański - Nr rej.: A.175/1 z dn. 29.01.1958, 15.02.1967
mur. XVII w., przeb. XVII/XVIII, zamieniony na lamus XIX w., cz. zrujnowany
Park dworski, krajobrazowy, XVIII w., przekomponowany 2 poł. XIX w. - Nr rej.: A.175/1, z dn. 30.09.1959


CIUŚLICE
Zespół dworsko-parkowy:
Park,  XVIII w.  - Nr rej.: A.176, z dn. 09.12.1957   
Dwór, mur., 1 poł. XIX w.


CZARNOCIN
Układ przestrzenny wsi, XV-XIX w.
Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP  - Nr rej.: A.177/1-2
Kościół parafialny, mur., 1326- 1360, wieża uszkodzona 1824 r., dobud. kruchty 2 poł. XIX w., restaurowany i przekształcony z dobudową zakrystii i restauracją wieży 1882-1885  - Nr rej.: A.177/1, z dn. 11.11.1947, 11.02.1967
Cmentarz przykościelny, pocz. XIV (ok. 1326)  - Nr rej.: A.177/2, z dn. 11.11.1947
Dzwonnica, drew., 2 poł. XIX w.
Plebania, mur., pocz. XX w.
Cmentarz parafialny, rzym.-kat., 1 ćw. XIX w.
Park podworski, 1 poł. XIX w., przekształcony 2 poł. XIX w.
Nr rej.: A.178, z dn. 30.09.1959
Dom nr 46, drew., 1920 r.

DĘBIANY
Park podworski  - Nr rej.: A.179, z dn. 10.12.1957   

KOLOSY
Zbór ariański, mur., 1654 r., zamieniony na lamus w XVIII w. - Nr rej.: A.180, z dn. 29.01.1958, 08.05.1971
Zespół cegielni
Budynek produkcyjny, mur., 1918 r.
Dom dawnego właściciela cegielni, mur., 1910 (działka nr 384)
Dom dawnego właściciela cegielni, mur., 1918 (działka nr 473)
Świetlica, ob. sklep, mur., 1918 (działka nr 473)
Budynek dawnej szkoły, mur., 1 ćw. XX w. (działka nr 777)

MIŁAWCZYCE
Park podworski, XVIII w., przekomponowany XIX/XX w. - Nr rej.: A.181, z dn.30.09.1959   


SOKOLINA
Zespół kościoła par. pw. św. Michała Archanioła: -  Nr rej.: A.182/1-2
Kościół, mur., 1651-1660, dobud. kruchty pd. 1 poł. XIX w., cz. rozbudowanie nawy ku wsch., dobud. prezbiterium, zakrystii, kaplicy pn. i pd. w 1933 r., arch. Adolf Szyszko-Bohusz, dobud. przedsionka przy kaplicy pd. 1949 r.  - Nr rej.: A.182/1, z dn. 05.04.1935,15.02.1967
Dzwonnica, mur., 1842 -  Nr rej.: A.182/2, z dn. 15.02.1967

Plebania, mur., ok. 1880
Cmentarz przykościelny, ok. 1326 r.
Cmentarz paraf., rzym.-kat., pocz. XIX w.
Remiza strażacka, mur., 1935

STRADÓW
Zespół kościoła par. pw. św. Bartłomieja:  - Nr rejestru: A.183/1-2
Kościół, drewn., 1657 r., rozbud., k. XIX w., gruntownie przebud. 1982-1985 -   Nr rej.: A.183/1, z dn. 15.01.1957, 15.02.1967
Dzwonnica, drewn., k. XIX w., gruntownie remont. 1982-1985  -
Nr rej.: A.183/2, z dn. 15.02.1967

Plebania, mur., k. XIX w.
Cmentarz przykościelny, XIII w.
Cmentarz parafialny, rzym.-kat., 1 poł. XIX w.


STROPIESZYN
Kapliczka, mur., 2 poł. XIX w. (działka nr 9 )


SWOSZOWICE
Szkoła, drewn., ok. 1920 r. (działka nr 433)
ue_stopka.jpg