Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

GOPS

Uwaga! Ważna informacja!
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł
- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.
 

Na aktualną edycję tj. Podprogram 2023  przewidziany jest - ZESTAW ROCZNY dla 1 osoby w ilości około 34 kg artykułów spożywczych :
1.Groszek z marchewką: 1, 6 kg –4 szt.
2.Koncentrat pomidorowy:0,96 kg –6 szt.
3.Dzień truskawkowy: 1,2 kg –4 szt.
4.Makaron jajeczny świderki: 2,5-5 szt.
5.Mąka pszenna: 4 kg –4 szt.
6.Kasza jęczmienna: 1,5 kg –3 szt.
7.Płatki owsiane: 1 kg –2 szt.
8.Herbatniki maślane: 0,6 kg –3 szt.
9.Kawa zbożowa rozpuszczalna: 04, kg –2 szt.
10.Mleko UHT: 6 l –6 szt.
11. Ser podpuszczkowy dojrzewający: 1,2 kg –3 szt.
12. Szynka wieprzowa mielona: 1, 2 kg -4 szt.
13. Szynka drobiowa: 1, 2 kg –4 szt.
14. Pasztet wieprzowa: 0,48 kg –3 szt.
15. Szprot w oleju: 0,68kg –4 szt.
16. Cukier biały: 4 kg –4 szt.
17. Olej rzepakowy: 4 l –4 szt.
18. Fasolka po bretońsku: 1,5 kg –3 szt.
 

Zmiana przelicznika za 1 hap - CARITAS - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie oraz Parafialne Koło Caritas informują, że od dnia 04.10.2023 roku przyjmowane są wnioski w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023.
Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do tut. Ośrodka w celu przeliczenia dochodu oraz złożenia wymaganego oświadczenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Próg dochodowy do uzyskania pomocy w formie żywności:
1) 1823,60 zł. – osoba samotnie gospodarująca
2) 1410,00 zł. – osoba w rodzinie
462,00 zł. – dochód z hektara przeliczeniowego
 
AKTUALNY PRZELICZNIK - 345,00 zł. – dochód z hektara przeliczeniowego.

Osoby chcące złożyć wniosek proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi dochód (odcinek emerytura/renta, nakaz/y płatnicze, zaświadczenie z pracy, oświadczenie z pracy dorywczej).

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego PlusPodprogram 2023

Pomoc.png 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie oraz Parafialne Koło Caritas informują, że od dnia 04.10.2023 roku przyjmowane są wnioski               w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową      2021-2027 (FEPŻ) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023. Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do tut. Ośrodka w celu złożenia wymaganego oświadczenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Próg dochodowy do uzyskania pomocy w formie żywności:
1) 1823,60 – osoba samotnie gospodarująca
2) 1410,00 – osoba w rodzinie
3) 462,00 zł – dochód z 1 hektara przeliczeniowego


Osoby chcące złożyć wniosek proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi dochód (odcinek emerytura/renta, nakaz/y płatnicze, zaświadczenie z pracy, oświadczenie z pracy dorywczej).

Bezpośredni link do strony internetowej ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla w/w Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
lub https://www.fepz.gov.pl

Osoby uprawnione do odbioru żywności będą kierowane do budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyż, 28-506 Czarnocin w wyznaczonych terminach podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. - zmiany.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje iż aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.


Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

5000612019.jpg 

Informator Rodzina 500+ - pobierz

 

300plus12018.jpg

 

Program „Dobry Start” krok po kroku - poradnik dla rodzin - pobierz

 

 

PROGRAM "DOBRY START" – 300 plus dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że już od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie dobry start przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w GOPS pokój nr 11 i 13.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdują się w poniższej ulotce.

 start12018.jpg

start22018.jpg 


 


 Umowa i Porozumienie z Caritas

W dniu 18 września 2017 roku w siedzibie kieleckiej Caritas odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego Podprogramu 2017 dla zadania Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W spotkaniu wzięły udział organizacje i parafie przystępujące do pomocy żywnościowej dla mieszkańców swoich gmin. Gminę Czarnocin reprezentowali Parafia Rzymskokatolicka w Czarnocinie, Grupa Caritas przy w/w Parafii oraz po. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

Podczas spotkania odbyło się podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Caritas Archidiecezji / Diecezji Kieleckiej - reprezentowaną przez Ks. Krzysztofa Banasika – Zastępcę Dyrektora, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie reprezentowaną przez Ks. Adama Kornalskiego – Proboszcza. W czasie spotkania podpisano także Porozumienie o współpracy pomiędzy w/w Caritas, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnocinie reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Pieron p.o. Kierownik GOPS.

Kwalifikacja na bieżący Podprogram 2017 została już zakończona, pracownicy GOPS w Czarnocinie na dzień 13 września 2017 r. wystawili 205 skierowań dla 450 osób.

Informacje o terminie odbioru żywności będą przekazywane przez Parafie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Czarnocin, bip oraz w zakładce GOPS.


 

dystrybucja1.jpg

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że od dnia 21.08.2017 roku do 13.09.2017 kwalifikuje osoby do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


 

 

 INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus”, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian, dotyczą w szczególności kwot wsparcia oraz kryteriów, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

 Wprowadzono jednak kilka zmian, między innymi:

 1. w przypadku deklarowania przez rodzica samotnego wychowania dziecka, konieczne jest ustalenie świadczenia alimentacyjnego na dziecko na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 2) ojciec dziecka jest nieznany;

 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.”

 

2. zmienią się też zasady dotyczące utraty i uzyskania dochodów. Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą

 3. w przypadku uzyskiwania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne€“ dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się o świadczenia.

 4. w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,organ właściwy może wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

 

 

Okresy zasiłkowe

 Jeśli wnioskodawca złoży kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o świadczenie wychowawcze oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpią do 31 października i tym samych zostanie zachowana ciągłość w wypłacie świadczeń.

 Złożenie w/w wniosków we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

 

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 Osoby zainteresowane mogą także przy składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny złożyć od 1 sierpnia 2017 roku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny później niż w październiku, prawo do w/w świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 Rokiem kalendarzowym, który jest brany pod uwagę przy ustaleniu prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy jest rok 2016 oraz lata następujące po nim, w których miałaby miejsce utrata lub uzyskanie dochodu np. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 2017 roku, czy uzyskanie prawa do świadczenia rentowego.

 Do wniosków należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500 plus”, zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

 

 • w przypadku rolników zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 2016 rok lub nakaz płatniczy;

 • dla osób ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie o pobieranych zasiłkach chorobowych w 2016 roku;

 • w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne€“ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w 2016 roku;

 • w przypadku osoby deklarującej samotne wychowanie dziecka konieczne jest ustalenie na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, w związku z czym wnioskodawca powinien dołączyć postanowienie sądu o wysokości zasądzonych alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica lub akt zgonu jeżeli drugi z rodziców nie żyje;

 • w przypadku osób pracujących i rozliczających się na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym€“ PIT - 37, a w przypadku emerytów PIT - 40 A lub PIT-37 za 2016 rok;

 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę (świadectwo pracy) lub uzyskanie oraz ich wysokość (umowa o pracę, zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty );

 • w przypadku składania wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Ważne !!!

 Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.1)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający

sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.
Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),

 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:

 • dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli

 1. dziecko lub osoba ucząca się:

  • pozostaje w związku małżeńskim,

  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

  • jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko - dotyczy pełnoletnich dzieci;

 2. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

  • ojciec jest nieznany,

  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

!!! Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016 r. wynosi :

 1.  na dziecko do 5 lat - 95 zł miesięcznie

 2.  na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 124 zł miesięcznie,

 3.  na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 135 zł miesięcznie

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia sie dziecka

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, przy czym pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

!!!Wysokość  dodatku 1000 zł na każde dziecko - jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przez okres:

 1. 24 miesięcy,

 2. 36 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

 3. 72 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)


!!!Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie
Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca sie dodatek w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego rodzic/opiekun pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,

 2. rodzic/opiekun podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

 4. rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlopu wychowawczego oraz o co sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka


Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:

  • drugi rodzic nie żyje;

  • ojciec dziecka jest nieznany;

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 2. Osobie uczącej się, gdy:

  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,


!!! Wysokość dodatku od 1 listopada 2016 r.:

 • 193 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

 • 273 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. odpis zupełny lub skróconego aktu zgonu rodzica/rodziców dziecka lub

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


!!! Wysokość  dodatku -  120 zł miesięcznie.


Załączniki jak do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego w wieku:

 • do ukończenia 16 lat - jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • od 16 do 24 lat - jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,


!!! Wysokość dodatku:

 • 90 zł na dziecko do 5 lat,

 • 120 zł na dziecko od 5 do 24 lat

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Przedmiotowy dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka").

 

Uwaga!

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

!!! Wysokość  dodatku – 100 zł jednorazowo.
 

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo

 1. Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

 

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła  ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

!!! Wysokość dodatku od 1 listopada 2016 r. - 113 zł miesięcznie.

 

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo :

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

  2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

  3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do niniejszego świadczenia

 

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

!!! Wysokość dodatku od 1 listopada 2016 r. - 69 zł miesięcznie


 Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

   

   

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia są:

 • bezrobotni – Uwaga! By dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;

 • niepracujący studenci;

 • osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;

 • opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w  przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

 • rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

 • osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

UWAGA!
Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

 • śmierci matki dziecka,

 • porzucenia dziecka przez matkę.

WYSOKOŚĆ ŚWIADACZENIA RODZICIELSKIEGO1 000 zł miesięcznie.
UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

OKRES PRZYSŁUGIWANIA

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przusługuje przez okres:

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

UWAGA !!!
Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysłuje przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka).

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;

 • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;

 • w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

 • na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 • jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego dla osób zamieszkujących na terenie miasta Rzeszowa jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia, a ponadto załączenie :

 • z tytułu urodzenia dziecka - skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

 • z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego - oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,

 • z tytułu przysposobienia - prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,

 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej - prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 r. ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. ustalone będzie od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku o jego ustalenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo do niniejszego świadczenia ustalone będzie począwszy od miesiąc, w którym wpłynął wniosek.

 Zasiłek pielęgnacyjnyMa na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów

 • niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )

 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


!!! Wysokość zasiłku - 153 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Wyżej wymienione dokumenty należy składać w formie kopii (oryginały do wglądu). Kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


!!! Wysokość

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 2017 – w wysokości 1.406,00 zł. miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

 2. osoba wymagająca opieki:
  a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  c) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  d) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  e) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  f) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 2. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do ustalenia świadczenia pielęgnacyjnego.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w formie kopii (oryginały do wglądu). Kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Specjalny zasiłek opiekuńczy


Przysługuje
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, j

Załączone pliki:

INF_swiadpiel.pdf Informacja dla osoby otrzymującej świadczenia pielęgnacyjne (INF_swiadpiel.pdf - 88.265 KB)

rezygnacja_zatrudnienia.pdf Komunikat dotyczący rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jako warunek otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego (rezygnacja_zatrudnienia.pdf - 50.321 KB)

swiadczenia_rolnik.pdf Komunikat dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników (swiadczenia_rolnik.pdf - 55.782 KB)

Zasilek_rodzinny.7z ZASIŁEK RODZINNY dokumenty do pobrania (Zasilek_rodzinny.7z - 991.382 KB)

500+.7z ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ dokumenty do pobrania (500+.7z - 171.489 KB)

alimenty.7z ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO dokumenty do pobrania (alimenty.7z - 1084.31 KB)

swiadczenia_rodzinne.7z ŚWIADCZENIA RODZINNE dokumenty do pobrania (swiadczenia_rodzinne.7z - 1622.484 KB)

ue_stopka.jpg