Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

Tablica informacyjna


Referat Finansowy:

mgr Barbara Dziewięcka – Skarbnik Gminy, pok. 24, 
tel. 41 35-12-028 w. 233,
e-mail: skarbnik@czarnocin.com.pl

mgr Agata Dębska  – Główny Księgowy,pok. 16,
tel.41 35-12-028 w. 226,
e-mail: a.debska@czarnocin.com.pl

Iwona Błaszczyk – Referent ds. księgowości
pok. 16, tel. (41) 35-12-028 w. 226,
e-mail: fn@czarnocin.com.pl

Ewa Sakwa – Inspektor ds. podatkowych i opłat, pok. 12,
tel.41 35-12-028 w. 222,
e-mail: e.sakwa@czarnocin.com.pl

mgr Agata Wielgus – Inspektor ds. budżetowych, pok. 2,
tel. 41 35-12-028, w. 220,

Beata Wojas – Podinspektor ds. płac i zasiłków, pok. 10
tel. 41 35-12-028 w. 210,                                                                                                                                                                   e-mail: b.wojas@czarnocin.com.plReferat Budownictwa i Geodezji:

mgr inż. Jolanta Kubicka – Kierownik Referatu - inwestycje i zamówienia publiczne, pok. 26,
tel. 41 35-12-305, (41) 35-12-028 w. 235,
e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl
 


 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

mgr inż. Agata Wróbel – Sekretarz Gminy Czarnocin, pok. 21,
tel. (41) 35-12-028 w. 232,
e-mail: sekretarz@czarnocin.com.pl

Joanna Bandura – Inspektor ds. Organizacyjnych, pok. 15,
tel. (41) 35-12-028 w. 225,
e-mail: j.bandura@czarnocin.com.pl

mgr Wioleta Robak – Referent ds. ewidencji ludności, sportu i współdziałania z jednostkami OSP, pok. 25,
tel. 41 35-12-028 w. 234
e-mail: w.robak@czarnocin.com.pl

mgr inż. Krzysztof Adamczyk – Informatyk, pok. 14,
tel. 41 35-12-028 w. 221,
e-mail: informatyk@czarnocin.com.pl

mgr Ewelina Kupiec – Referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami,
pok. 4, tel. (41) 35-12-028 w. 214,
e-mail: kultura@czarnocin.com.pl

mgr Małgorzata Szpyt – Samodzielne stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświaty, pok. 15,
tel. 41 35-12-028 w. 225,
e-mail: m.szpyt@czarnocin.com.pl

mgr Monika Szumera – Samodzielny referent ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie środków unijnych, pok. 12,
tel. 41 35-12-028 w. 222,
e-mail: rolnictwo@czarnocin.com.pl

mgr Sylwia Giereś – Podinspektor ds. ochrony środowiska, pok. 4,
tel. 41 35-12-028 w. 214,
srodowisko@czarnocin.com.pl

Referat Komunalny

mgr Mariusz Nawrot – Kierownik Referatu Komunalnego, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl

Joanna Mucha – Referent ds. komunalnych, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: j.mucha@czarnocin.com.pl,

Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego:

 Agnieszka Adamczyk – Kierownik USC, pok. 25,
tel. 41 35-12-028, w. 234,
e-mail: i.blaszczyk@czarnocin.com.pl

mgr inż. Agata Wróbel – Zastępca Kierownika USC,


Biblioteka

Joanna Kądziela-Kot – Dyrektor Biblioteki,
tel. 41 35-01-036


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

28-506 Czarnocin 8

tel. 41 35-12-003, 41 35-12-016

e-mail: gops.czarnocin@wp.pl

 

mgr Małgorzata Pieron – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pok. 3

41 35-12-003 w. 21

 

Halina Filosek – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych,

     Zastępca Kierownika GOPS podczas nieobecności

pok. 1

41 35-12-003 w. 23

Kamila Dryja – Straszy Pracownik Socjalny

                            Fundusz Alimentacyjny

pok. 1

41 35-12-003 w. 23

mgr Renata Wolniarska – Straszy Pracownik Socjalny

pok. 3

41 35-12-003 w. 22

mgr Marlena Kowalczyk – Straszy Pracownik Socjalny

pok. 3

41 35-12-003 w. 22

mgr Justyna Warszawa – Koordynator – Kierownik Klubu Senior+

pok. 4

41 35-12-003 w. 24


Obsługa Prawna:

mec. Wojciech Zręda – Radca PrawnyGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

28-506 Czarnocin 8, tel. 41 35-12-003 w. 23, 41 35-12-016

Halina Filosek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pok. 1,


Małgorzata Pieron – Członek Komisji, pok. 3

Antoni Kocela – Członek Komisji

Adam Janicki – Członek Komisji


Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czarnocinie

1. Marlena Kowalczyk - Przewodnicząca Zespołu
tel. 41 35 12 003 wew. 22


2.
Małgorzata Pieron - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
tel. 41 35 12 003 wew. 23


3. Halina Filosek - Członek Zespołu


4.
Sławomir Fudala- Członek Zespołu


5.
Katarzyna Nowak - Członek Zespołu


6.
Robert Lalewicz - Członek Zespołu


7.
Agata Lalewicz - Członek Zespołu


8.
Elżbieta Bielecka- Członek Zespołu

 

9. Krzysztof Porębski – Członek Zespołu

ue_stopka.jpg