Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Tablica informacyjna


Referat Finansowy:

mgr Barbara Dziewięcka – Skarbnik Gminy, pok. 24, 
tel. 41 35-12-028 w. 233,
e-mail: skarbnik@czarnocin.com.pl

mgr Agata Dębska  – Główny Księgowy,pok. 16,
tel.41 35-12-028 w. 226,
e-mail: a.debska@czarnocin.com.pl

Iwona Błaszczyk – Referent ds. księgowości
pok. 16, tel. (41) 35-12-028 w. 226,
e-mail: fn@czarnocin.com.pl

Ewa Sakwa – Inspektor ds. podatkowych i opłat, pok. 12,
tel.41 35-12-028 w. 222,
e-mail: e.sakwa@czarnocin.com.pl

mgr Agata Wielgus – Inspektor ds. budżetowych, pok. 2,
tel. 41 35-12-028, w. 220,

Beata Wojas – Podinspektor ds. płac i zasiłków, pok. 10
tel. 41 35-12-028 w. 210,                                                                                                                                                                   e-mail: b.wojas@czarnocin.com.plReferat Budownictwa i Geodezji:

mgr inż. Jolanta Kubicka – Kierownik Referatu - inwestycje i zamówienia publiczne, pok. 26,
tel. 41 35-12-305, (41) 35-12-028 w. 235,
e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl
 


 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

mgr inż. Agata Wróbel – Sekretarz Gminy Czarnocin, pok. 21,
tel. (41) 35-12-028 w. 232,
e-mail: sekretarz@czarnocin.com.pl

Joanna Bandura – Inspektor ds. Organizacyjnych, pok. 15,
tel. (41) 35-12-028 w. 225,
e-mail: j.bandura@czarnocin.com.pl

mgr Wioleta Robak – Referent ds. ewidencji ludności, sportu i współdziałania z jednostkami OSP, pok. 25,
tel. 41 35-12-028 w. 234
e-mail: w.robak@czarnocin.com.pl

mgr inż. Krzysztof Adamczyk – Informatyk, pok. 14,
tel. 41 35-12-028 w. 221,
e-mail: informatyk@czarnocin.com.pl

mgr Ewelina Kupiec – Referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami,
pok. 4, tel. (41) 35-12-028 w. 214,
e-mail: kultura@czarnocin.com.pl

mgr Małgorzata Szpyt – Samodzielne stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświaty, pok. 15,
tel. 41 35-12-028 w. 225,
e-mail: m.szpyt@czarnocin.com.pl

mgr Monika Szumera – Samodzielny referent ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie środków unijnych, pok. 12,
tel. 41 35-12-028 w. 222,
e-mail: rolnictwo@czarnocin.com.pl

mgr Sylwia Giereś – Podinspektor ds. ochrony środowiska, pok. 4,
tel. 41 35-12-028 w. 214,
srodowisko@czarnocin.com.pl

Referat Komunalny

mgr Mariusz Nawrot – Kierownik Referatu Komunalnego, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl

Joanna Mucha – Referent ds. komunalnych, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: j.mucha@czarnocin.com.pl,

Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego:

 Agnieszka Adamczyk – Kierownik USC, pok. 25,
tel. 41 35-12-028, w. 234,
e-mail: i.blaszczyk@czarnocin.com.pl

mgr inż. Agata Wróbel – Zastępca Kierownika USC,


Biblioteka

Joanna Kądziela-Kot – Dyrektor Biblioteki,
tel. 41 35-01-036


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

28-506 Czarnocin 8

tel. 41 35-12-003, 41 35-12-016

e-mail: gops.czarnocin@wp.pl

 

mgr Małgorzata Pieron – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pok. 3

41 35-12-003 w. 21

 

Halina Filosek – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych,

     Zastępca Kierownika GOPS podczas nieobecności

pok. 1

41 35-12-003 w. 23

 

Kamila Dryja – Straszy Pracownik Socjalny

                            Fundusz Alimentacyjny

pok. 1

41 35-12-003 w. 23

 

mgr Renata Wolniarska – Straszy Pracownik Socjalny

pok. 3

41 35-12-003 w. 22

 

mgr Marlena Kowalczyk – Straszy Pracownik Socjalny

pok. 3

41 35-12-003 w. 22

 

mgr Justyna Warszawa – Koordynator – Kierownik Klubu Senior+

pok. 4

41 35-12-003 w. 24Obsługa Prawna:

mec. Wojciech Zręda – Radca PrawnyGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

28-506 Czarnocin 8, tel. 41 35-12-003 w. 23, 41 35-12-016

Halina Filosek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pok. 1,


Małgorzata Pieron – Członek Komisji, pok. 3

Antoni Kocela – Członek Komisji

Adam Janicki – Członek Komisji

 

Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1. Marlena Bartela - Przewodnicząca Zespołu
tel. 41 35 12 028 wew. 224

2. Halina Filosek - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
tel. 41 35 12 028 wew. 223

3. Małgorzata Pieron - Członek Zespołu

4. Renata Wolniarska - Członek Zespołu

5. Kamila Dryja - Członek Zespołu

6. Edyta Kot - Członek Zespołu

7. Beata Buła - Członek Zespołu

8. Stanisław Kwiecień - Członek Zespołu

9. Klaudia Marek - Członek Zespołu

10. Adam Janicki - Członek Zespołu

11. Iwona Nocoń - Członek Zespołu

12. Bernadeta Wasik - Członek Zespołu

ue_stopka.jpg