Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Podziękowania dla Państwa Szotów, plany na światłowód w naszej gminie - ostatnia Sesja Rady Gminy w tym roku

Dodał : k_adamczyk Data: 2023-12-30 11:19:59 (czytane: 404)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W czwartek 28 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Czarnocinie w bieżącym roku. W sesji gościnnie uczestniczyli: Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak, Radna Powiatu Kazimierskiego Pani Beata Buła, kierownik projektów inwestycyjnych firmy ZICOM Grupa sp z o. o. Pan Mariusz Kuś oraz goście honorowi Państwo Monika i Tomasz Szot z Kolos. Posiedzenie Rady Gminy stało się okazją, aby uhonorować Państwa Monikę i Tomasza Szotów oraz ich syna Mateusza za ich bohaterską, obywatelską postawę, jaką się okazali ratując swojego sąsiada w dniu 11 grudnia br. z płonącego domu. Państwo Szot i ich syn  jako piersi zauważyli, że dom samotnie mieszkającego sąsiada płonie
 i niezwłocznie ruszyli mu na pomoc, wiedząc, że jest on w środku.  Dzięki natychmiastowej
i bezpośredniej interwencji Państwa Moniki i Tomasza oraz ich syna Mateusza życie ich sąsiada zostało ocalone. Podziękowania w imieniu mieszkańców gminy złożyli Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria Kasperek  oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Warszawa. Do podziękowań i gratulacji przyłączyli się również zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach przemawiający wielokrotnie podkreślali bohaterskość tego godnego naśladowania czynu.
Kolejnym ważnym punktem posiedzenia była prezentacja Pana Mariusza Kuś, dotycząca projektu budowy światłowodu na terenie powiatu kazimierskiego. Dzięki realizacji tego projektu również mieszkańcy naszej gminy będą mogli uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu. Prace ruszą już w styczniu 2024r. i mają się zakończyć do końca czerwca 2026r. Do tego momentu do światłowodu ma zostać podłączone 100 % gospodarstw domowych z terenu powiatu kazimierskiego.
Przemawiający goście: Starosta Powiatu Pan Jan Nowak oraz Radna Powiatu Pani Beata Buła dziękowali za współpracę przy realizacji wspólnych inwestycji, gratulowali samorządowi Gminy Czarnocin działalności, przedstawili ważne inwestycje realizowane przez powiat – również te z terenu naszej gminy oraz złożyli zebranym na sesji życzenia noworoczne. Wójt Gminy Czarnocin przedstawiła raport
z działalności międzysesyjnej. Na zakończenie obrad  Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący złożyli wszystkim serdeczne życzenia na nadchodzący 2024 rok.

IMG_4695.JPG 

IMG_4696.JPG 

IMG_4702.JPG 

IMG_4703.JPG 

IMG20231228074340_1_.jpg Kalendarz

ue_stopka.jpg