Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja o konkursie ekologicznym

Dodał : GS Data: 2019-01-11 13:45:35 (czytane: 111)

Recykling jest niezbędny! Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Dzieci  i  młodzież  z  klas  3-7  szkół  podstawowych  odpowiedzą  na  pięć  pytań  otwartych  i  dziesięć zamkniętych  na  temat  selektywnej  zbiórki,  odzysku  i  recyklingu  odpadów,  także  zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.  
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy  studialne.  Konkurs  jest  bezpłatny,  wystarczy  wypełnić  zgłoszenie  dostępne  na  stronie WWW.chlorofil.com.pl  
Przystępując  do  konkursu  dowiesz  się,  dlaczego  tak  ważna  jest  selektywna  zbiórka  odpadów.
Dlaczego  współczesny  świat  wciąż  szuka  nowych  rozwiązań  dla  recyklingu  i  dlaczego  coraz  więcej przedmiotów projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym.
Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań,  żywności,  urządzeń  gospodarstwa  domowego  odpowiada  za  50%  emisji  CO2.  Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już  dzisiaj  każdy  Europejczyk  wytwarza  dziennie  1,3  kg  odpadów  dziennie,  co  stanowi  500  kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).  
Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym  i  tym  samym  miejscu,  to  po  roku  zbierania,  mielibyśmy  wysypisko  śmieci  o  powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.  
Często  potrzebna  jest  specjalistyczna  wiedza  jak  je  posegregować  w  bezpieczny  sposób.  Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak  stal  czy  aluminium  lub  miedź  i  metale  cenne  jak  złoto,  srebro,  pallad,  z  drugiej  zaś  toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.  Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane  do  określonych  centrów  przetwarzania.  W  zależności  od  ich  charakteru,  zostaną  one zdemontowane  ręcznie  w  celu  oczyszczenia,  po  czym  wysłane  do  odpowiednich  zakładów przetwórczych.  Metale  żelazne  można  ponownie  wykorzystać  w  hutnictwie  żelaza  i  stali,  a metale nieżelazne:  miedź,  cynk,  aluminium  do  wytwarzania  elementów  elektronicznych  lub  kabli.
Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe  formy  użytkowe,  niestety  nie  wszystkie  tworzywa  do  tego  się  nadają.  Bardzo  groźne są polibromowane  difenyloetery  (PBDE).  Te  substancje  zawarte  są  w  tych  samych  elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów  używanych m.  in.  do  opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych.
Uwolnione  podczas  nielegalnego  demontażu  odpadów  elektroodpadów,  mogą  powodować nowotwory, uszkodzenia  wątroby  czy  bezpłodność.  Są  bardzo  groźne  nie  tylko  dla  osób,  które nielegalnie  demontują  zużyty  sprzęt  -  co  jest  karane  prawem  -  ale  dla  całej  społeczności  ludzi mieszkających w pobliżu.  
Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo  ważny  moment  w  cyklu  obiegu  zamkniętego.  Możesz  skorzystać  z  kilku  możliwości selektywnej zbiórki.
Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?  
Odpowiedź:  Oczywiście  ten  etap  najbardziej  „ciąży”  na  środowisku  naturalnym,  w  którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je  produkując  przy  tym  odpady  i  zużywając  ogromne  ilości energii  elektrycznej.  Wpływ  na  środowisko  naturalne  można  zmniejszyć  poprzez  umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

recykling201912018.jpg 

Kalendarz

ue_stopka.jpg