Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Tablica informacyjna


Referat Finansowy:

mgr Barbara Dziewięcka – Skarbnik Gminy, pok. 24, 
tel. 41 35-12-028 w. 233,
e-mail: skarbnik@czarnocin.com.pl

mgr Agata Dębska  – Główny Księgowy,pok. 16,
tel.41 35-12-028 w. 226,
e-mail: a.debska@czarnocin.com.pl

Martyna Gaweł – Referent ds. księgowości
pok. 26, tel. (41) 35-12-028 w. 226,
e-mail: fn@czarnocin.com.pl

Ewa Sakwa – Inspektor ds. podatkowych i opłat, pok. 12,
tel.41 35-12-028 w. 222,
e-mail: e.sakwa@czarnocin.com.pl

mgr Agata Wielgus – Inspektor ds. budżetowych, pok. 2,
tel. 41 35-12-028, w. 220,

Beata Wojas – Podinspektor ds. płac i zasiłków, pok. 10
tel. 41 35-12-028 w. 210,                                                                                                                                                                   e-mail: b.wojas@czarnocin.com.plReferat Budownictwa i Geodezji:

mgr inż. Jolanta Kubicka – Kierownik Referatu - inwestycje i zamówienia publiczne, pok. 26,
tel. 41 35-12-305, (41) 35-12-028 w. 235,
e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl

mgr Katarzyna Badzioch – referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, pok. 26,
tel. 41 35-12-028 w. 235,
e-mail: bg2@czarnocin.com.pl  


 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

mgr inż. Agata Wróbel – Sekretarz Gminy Czarnocin, pok. 21,
tel. (41) 35-12-028 w. 232,
e-mail: sekretarz@czarnocin.com.pl

Joanna Bandura – Inspektor ds. Organizacyjnych, pok. 15,
tel. (41) 35-12-028 w. 225,
e-mail: j.bandura@czarnocin.com.pl

mgr Wioleta Robak – Referent ds. ewidencji ludności, sportu i współdziałania z jednostkami OSP, pok. 25,
tel. 41 35-12-028 w. 234
e-mail: w.robak@czarnocin.com.pl

mgr inż. Krzysztof Adamczyk – Informatyk, pok. 14,
tel. 41 35-12-028 w. 221,
e-mail: informatyk@czarnocin.com.pl

mgr Ewelina Kupiec – Referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami,
pok. 4, tel. (41) 35-12-028 w. 214,
e-mail: kultura@czarnocin.com.pl

mgr Małgorzata Szpyt – Samodzielne stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświaty, pok. 15,
tel. 41 35-12-028 w. 225,
e-mail: m.szpyt@czarnocin.com.pl

mgr Monika Szumera – Samodzielny referent ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie środków unijnych, pok. 4,
tel. 41 35-12-028 w. 214,
e-mail: rolnictwo@czarnocin.com.pl

mgr Sylwia Giereś – Podinspektor ds. ochrony środowiska, pok. 4,
tel. 41 35-12-028 w. 214,
srodowisko@czarnocin.com.pl

inż. Michał Wolski – obsługa interesanta
tel. 41 35-12-028 w. 213,

Referat Komunalny

mgr Mariusz Nawrot – Kierownik Referatu Komunalnego, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl

Joanna Mucha – Referent ds. komunalnych, pok. 20,
tel. 41 35-12-169, 41 35 12 028 wew. 236
e-mail: j.mucha@czarnocin.com.pl,

Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego:

mgr Iwona Błaszczyk – Kierownik USC, pok. 25,
tel. 41 35-12-028, w. 234,
e-mail: i.blaszczyk@czarnocin.com.pl

mgr inż. Agata Wróbel – Zastępca Kierownika USC,


Biblioteka

Joanna Kądziela-Kot – Dyrektor Biblioteki,
tel. 41 35-01-036


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Pieron – Kierownik GOPS,
pok. 11,
tel. 41 35-12-428,
41 35-12-028, w. 224,
e-mail: gops.czarnocin@wp.pl


mgr Marlena Bartela – Pracownik Socjalny,
pok. 11,
tel. 41 35-12-428,41 35-12-028, w. 224,
teren: Cieszkowy, Kolosy, Miłwczyce, Soboszów, Zagajów, Bieglów

mgr Renata Wolniarska – Pracownik Socjalny,
pok. 11,
tel. 41 35-12-028, w. 224,
teren: Zagaje Stradowskie, Michałowice, Malżyce, Mękarzowice, Czarnocin, Mikołajów, Koryto,  Dębiany, Turnawiec

Kamila Dryja -, pracownik socjalny,
pok. 13
,tel. 41 35-12-028, w. 223
teren: Ciuślice, Opatkowiczki, Sokolina, Stradów, Swoszowice, Krzyż, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki

Halina Filosek – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych,
pok. 13,
tel. 41 35-12-028, w. 223,

mgr inż. Anna Kowalska - Referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
pok. 13
tel. 41 35-12-028, w. 223

Martyna Michalec – Asystent Rodziny,
pok. 13, tel. 41 35-12-028, w. 223,
teren: Gmina Czarnocin
Obsługa Prawna:

mec. Wojciech Zręda – Radca Prawny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Halina Filosek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pok. 13,
tel. 41 35-12-028 w. 223, 41 35-12-016   

Klaudia Żwirek – Członek Komisji

Antoni Kocela- Członek Komisji

Arkadiusz Piątek – Członek Komisji

Lechosław Nawrot – Członek Komisji


Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1. Marlena Bartela - Przewodnicząca Zespołu
tel. 41 35 12 028 wew. 224

2. Halina Filosek - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
tel. 41 35 12 028 wew. 223

3. Małgorzata Pieron - Członek Zespołu

4. Renata Wolniarska - Członek Zespołu

5. Żaneta Deszcz - Członek Zespołu

6. Kamila Dryja - Członek Zespołu

7. Edyta Kot - Członek Zespołu

8. Beata Buła - Członek Zespołu

9. Stanisław Kwiecień - Członek Zespołu

10. Klaudia Marek - Członek Zespołu

11. Adam Janicki - Członek Zespołu

12. Iwona Nocoń - Członek Zespołu

13. Bernadeta Wasik - Członek Zespołu

ue_stopka.jpg