Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Podatki i opłaty dla firm

Podatek rolny:

Stawka podatku rolnego w 2013 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXV/184/2012

z dnia 19 listopada 2012 r. wynosi:

1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych  (równoważnik 2,5 q żyta) – 130 zł.,

2. od 1 ha pozostałych gruntów (równoważnik 5q żyta)– 260 zł.


Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. zostały określone w uchwale Rady Gminy Nr XXV/185/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. - pobierz

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 r. zostały określone w uchwale Rady Gminy Nr XXV/186/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. - pobierz
ue_stopka.jpg