Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2019-09-13 13:39:49 (czytane: 241)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Czarnocin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czarnocinie pok. 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

-        zaświadczenie o dochodach netto za m-c sierpień

-        zaświadczenie/nakaz o posiadanym gospodarstwie rolnym

-        decyzja o rencie/emeryturze za 2019r. / odcinek za m-c sierpień

-        zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały )

-        oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.

-        W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.

-        dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów)

-        oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.   

-        Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły      

Refundacji będą podlegały faktury/rachunki wystawione na wnioskodawcę w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Paragony nie będą brane pod uwagę.
Dokładny termin przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020r. a także kwota, zostaną określone w  decyzji przyznającej stypendium szkolne, w zależności od posiadanych środków, w terminie nie późniejszym niż w miesiącu listopad 2019r. 

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego należy dostarczyć do 10 grudnia 2019r..! W przypadku nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne w wyznaczonym terminie, decyzja przyznająca stypendium szkolne wygasa.

Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury mogą być wystawiane na ucznia ( pełnoletniego) bądź na wnioskodawcę.  Istotne jest także by np. obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”.                   

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW !!!

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.231.220.225

Dodaj komentarz

Kalendarz

ue_stopka.jpg