Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SUSZY

Dodał : k_adamczyk Data: 2022-06-28 18:31:35 (czytane: 296)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.


Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej susza na terenie Gminy Czarnocin według IV okresu raportowania (tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022r.) występuje jedynie
w uprawie zbóż jarych oraz ozimych w pierwszej kategorii gleby czyli: piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – psp.


Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,2603022/


Link ma mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/


Informujemy również, iż wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.


Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.


Logowanie do aplikacji będzie odbywać się bowiem za jego pomocą. Do tej aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, uzupełniając kolejne zgłoszenia.

Aplikacja w najbliższym  czasie będzie dostępna na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
•    Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
Aplikacja jest kompatybilna z danymi dotyczącymi upraw i zwierząt zgłoszonych do ARiMR. Zgłaszając szkodę suszową, rolnik wybiera z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią wyliczenie wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.
Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziomu strat.
Jeśli rolnik jako poszkodowane przez suszę wprowadzi uprawy, które nie były zgłoszone do dopłat oraz które zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. nie zostały objęte suszą, aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.
            W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.


Kalendarz

ue_stopka.jpg