Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

DOŻYNKI GMINNE W CZARNOCINIE 2019 - RELACJA

Dodał : GS Data: 2019-08-19 13:08:11 (czytane: 398)

W dniu 18 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne, które zgodnie z obrzędem rozpoczęła Msza Święta w Kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie. Przedstawiciele sołectw (Będziaki, Bieglów, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Kolosy, Koryto, Krzyż, Sokolina, Stradów) przynieśli na nią w darze przepiękne wieńce dożynkowe wykonane z plonów ziemi.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Uroczysty korowód dożynkowy na płytę boiska sportowego poprowadziła ceremonialnie Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Robertem Basiakiem. Zaraz za nimi podążali: Pani Dorota Jach i Pan Krzysztof Przeniosło z Będziak, którzy w tym roku pełnili honory Starostów.
 Starostowie zgodnie z obyczajem obrzędu Święta Plonów przekazali na ręce Gospodarzy: Wójt Gminy Czarnocin Pani Marii Kasperek i Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnocinie Pana Kazimierza Warszawy okazały, upieczony z tegorocznych plonów dożynkowy bochen chleba. Zaś, aby tradycji stało się zadość Pani Wójt sprawiedliwie go podzieliła, tak żeby nikomu nie zabrakło i w asyście Starostów rozczęstowano go wśród uczestników uroczystości.  Swoją obecnością na Dożynkach Gminnych zaszczycili zacni goście: Poseł na Sejm - Pan Krystian Jarubas,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego- Pan Mirosław Pawlak oraz Starosta Powiatu Kazimierskiego – Pan Jan Nowak, nie zbarakło także listów gratulacyjnych od Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek, który został odczytany przez Radnego Powiatu Kazimierskiego – Pana Roberta Basiaka, a także listu gratulacyjnego od Posła na Sejm – Pana Kazimierza Kotowskiego. W uroczystości uczestniczyli  przedstawiciele Gminy, Państwo Radni i Sołtysi, Dyrektorzy i nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych, przedstawiciele Instytucji i Urzędów oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
    Dożynki uświetniły znakomite występy artystyczne Zespołu Seniorzy, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach. Były także wspaniałe występy wokalne: Aleksandry Pobiegi oraz Norberta Wróbla.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Krzyża, które będzie reprezentowało Gminę Czarnocin na Dożynkach Powiatowych w Kazimierzy Wielkiej.
    Atrakcyjnym uzupełnieniem całej imprezy były wybornie zaopatrzone w swojskie, zdrowe jadło stoiska  Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw. Panie zapraszały wszystkich chętnych na degustację swoich przekąsek.

W przygotowania szczególnie zaangażowane było sołectwo Będziaki, które pełniło zaszczytną funkcję – bowiem byli Gospodarzami tegorocznych dożynek.

Dożynki zakończyły się zabawą taneczną z zespołem LIDER.

 

Kalendarz

ue_stopka.jpg