Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Szacowanie strat z 31.08.2021 r.

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-09-01 17:40:10 (czytane: 367)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wójt Gminy Czarnocin informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mające charakter klęski żywiołowej tj. deszcz nawalny, grad powódź z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wypisując uprawy uszkodzone znajdujące się na terenie danej gminy. We wniosku wpisane mają zostać wszystkie tegoroczne uprawy, również te już zebrane.

SZACOWANIE STRAT MOŻLIWE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK POSZKODOWANEGO!

Termin składania wniosków upływa 10 września 2021 r.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Kalendarz

ue_stopka.jpg