Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Świętokrzyska Izba Rolnicza zaprasza rolników na szkolenia chemizacyjne w okresie jesieni, zimy i wiosny

Dodał : GS Data: 2017-11-30 11:29:43 (czytane: 193)

Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo Promocyjne Sp. z o.o. działające przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej upoważnione zostało przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy organizowane są odpłatne szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO  NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE” 

 • podstawowe - 14 godzinne (2 dniowe) 

 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe).

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. 

Program szkolenia podstawowego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 1 godz. 

 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 1 godz. 

 • integrowana ochrona roślin – 2,5 godz.

 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4,5 godz.; (w tym – 3,5 godz. zajęć praktycznych) 

 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 3 godz. 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 2 godz. 

Program szkolenia uzupełniającego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1 godz. 

 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin –aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

 • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy – 2 godz.

 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy - 2,5 godz.; (w tym – 1,5 godz. zajęć praktycznych) 

 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

Szkolenia organizowane są na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do: 

 • wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie; 

 • nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie: 

 • płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 

 • certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej. 

Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. Szczegółowe informacje w sprawie organizacji szkoleń można uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach tel. 41 344 18 73 oraz w OT ŚIR w Sandomierzu tel. 15 832 01 16, 15 832 01 17.

Ze swej strony zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, wykwalifikowanych sprawdzonych wykładowców, konkurencyjne ceny, szkolenie podstawowe 70 zł, uzupełniające 60 zł.

 Julian Tryka

Świętokrzyska Izba Rolnicza

Kalendarz

ue_stopka.jpg