Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

SZACOWANIE STRAT

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-08-27 17:05:22 (czytane: 342)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

 Wójt Gminy Czarnocin informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mające charakter klęski żywiołowej tj. deszcz nawalny z dnia 8-9 sierpień 2021 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wypisując uprawy uszkodzone znajdujące się na terenie danej gminy. We wniosku wpisane mają zostać wszystkie tegoroczne uprawy, również te już zebrane.

 

SZACOWANIE STRAT MOŻLIWE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK POSZKODOWANEGO!

Termin składania wniosków do 4 września 2021 r.

 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Kalendarz

ue_stopka.jpg