Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

DRUK WNIOSKU - DODATEK OSŁONOWY

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2022-01-20 13:21:39 (czytane: 294)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

wniosek do pobrania 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosku o Dodatek Osłonowy można pobrać w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

- Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarnocin.


Informacje odnośnie w/w świadczenia udzielane są także telefonicznie pod nr telefonu 41 35-12- 028 w. 224 i 223. Pracownicy GOPS pomogą w ich wypełnieniu oraz udzielą wszelkich szczegółów dotyczących tego świadczenia.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r.  Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Pozostałe osoby/ rodziny, które złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wniosek do 31 stycznia 2022 roku – dochód za 2020 r.

Wniosek w okresie od 1 luty do 31 lipiec 2022 r. – dochód za 2020 r.

Wniosek składany w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. – dochód za 2021 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

„Złotówka za złotówkę” Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

WAŻNE!!!
Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodaj komentarz

Kalendarz

ue_stopka.jpg