Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018

 

caritas12018.jpg 

 

Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - NOWY NABÓR NA 2018 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie we współpracy z Caritas w Czarnocinie informują, że rusza Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek. O pomoc mogą ubiegać się otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie,
Czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem takiej pomocy powinny zgłosić się do 31.08.2018r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czarnocinie w celu złożenia oświadczenia. Proszę z sobą zabrać dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów za miesiąc lipiec br..

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).
Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie.
ue_stopka.jpg