Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-02-21 08:50:57 (czytane: 225)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku można starać się o dofinansowanie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Kto może starać się o pomoc finansową?
O pomoc w naborze może starać się producent rolny, który prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Jednak wsparcie nie będzie przysługiwać właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których znajduje się powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.
Ile wynosi limit pomocy?
Na jednego rolnika i na jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji programu limit pomocy wynosi 150 tys. zł.  Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych, w przypadku młodego rolnika – 60%.
Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe?
Wsparcie finansowe można przeznaczyć na:
    • na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
    • na zakup nowych maszyn, urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
- Co istotne, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP zobowiązane są do końca bieżącego roku kalendarzowego dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
Gdzie można złożyć wniosek?
Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR, osobiście lub przez upoważnioną osobę, lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także za pomocą ePUAP.
Więcej informacji na www.gov.pl/arimr

logo30.jpg 

Kalendarz

ue_stopka.jpg