Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony w Gminie Czarnocin dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnocin w zakładce Rejestr instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie – Księga Rejestrowa Instytucji Kultury.
Udostępnienie danych zawartych w rejestrze następuje poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości  księgi rejestrowej
2) wydanie odpisu z księgi rejestrowej instytucji kultury.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze  jest bezpłatne i odbywa się przez stronę BIP. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe oraz księgi  rejestrowe instytucji kultury w godzinach pracy Urzędu Gminy Czarnocin ( Referat  Organizacyjny,  pok. 15).
Każdemu, kto zwróci się z e stosownym wnioskiem, zostanie wydany urzędowo poświadczony odpis rejestru instytucji kultury.
ue_stopka.jpg