Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czarnocinie z dnia 18.03.2024 r.

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-03-19 14:42:33 (czytane: 166)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W dniu 18.03.2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Czarnocinie .
        W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 w Czarnocinie. Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu druhna Maria Kasperek. Głos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej – druh Jan Nowak.
        Na wstępie przyjęto przedstawiony porządek obrad. Następnie Pani Prezes Maria Kasperek podsumowała informacje o potrzebach jednostek  po zakończonych zebraniach sprawozdawczych. W dalszej części została ustalona składka na Fundusz Pomocy Wzajemnej.
Na zakończenie został poruszony został temat zawodów strażackich.

1_1.jpg

2_1.jpg

3_1.jpg

4_1.jpg

5_1.jpg


Kalendarz

ue_stopka.jpg