Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O AZBEST

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-05-02 15:03:18 (czytane: 270)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

ODBIÓR AZBESTU –OSTATECZNY TERMIN!!!!

       Gmina Czarnocin przedłuża termin i przypomina, iż  związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski Program usuwania wyrobów zawierających azbest” - przyjmuje wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.


Wnioski o dofinansowanie mogą składać mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy dokonali zgłoszenia odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałych  w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła oraz rozliczyła środki na realizację powyższego przedsięwzięcia-warunek konieczny!


Do wniosku należy dołączyć:
•    potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności,
•    oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


KOMPLETNE WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI  NALEŻY OSTATECZNIE SKŁADAĆ w Urzędzie Gminy Czarnocin do 08.05.2024r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą brane do dofinansowania!!!

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest- pobierz


Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czarnocin będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW w KielcachKalendarz

ue_stopka.jpg