Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU

 GMINNY_PUNKT_KONSULTACYJNY11.jpg

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomiono w Urzędzie Gminy Czarnocin Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Czarnocin.

Godziny pracy punktu:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 35 12 028 w. 214 w godzinach pracy punktu.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

• udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

• wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

• pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pod adresem: http://wfos.com.pl/ lub https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane dotyczące złożonych wniosków:

Gmina Czarnocin

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 125

Kwota wypłaconych dotacji – 1 257 967,87 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 58

ue_stopka.jpg