Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze łączą się z pięknem przyrody. Rozległe pola, zielone łąki i lasy tworzą krajobraz, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy, kto choć raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmonię.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin

Dopłaty do zbóż 2024: rusza nabór wniosków

Dodał : szpyt_m Data: 2024-05-23 14:47:27 (czytane: 240)

ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do zbóż. Będzie je można składać od 23 maja do 5 czerwca. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy oraz poniżej.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

O pomoc będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
By otrzymać dopłatę rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.
Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:
•    1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
•    740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.:
•    1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
•    1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:
•    deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,
•    stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z faktur, i liczby:
o    5,4 –- w przypadku pszenicy,
o    3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych
•    – jednak nie większej niż 300 ha.
Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować ARiMR do dnia 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.
Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

 WYDRUKOWANE WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W URZĘDZIE GMINY, GDZIE PRODUCENCI MOGĄ RÓWNIEŻ UZYSKAĆ POMOC W ICH WYPEŁNIANIU.

Wniosek o udzielenie pomocy można pobrać w wersji elektronicznej:

- Wniosek o udzielenie pomocy zboża 2024

- Klauzula informacyjna do wniosku

- Instrukcja wypełniania wniosku


Link do strony ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

logo_20ARiMR_niebieskie_2.jpg

zboza.jpg


Kalendarz

ue_stopka.jpg