Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Akcja „Bądź widoczny – noś odblaski” wśród uczniów szkół z terenu Gminy Czarnocin

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2024-02-05 09:50:42 (czytane: 225)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W czwartek 1 lutego 2024 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie oddelegowani przez Wójt Gminy Czarnocin Panią Marię Kasperek wraz z Funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej odwiedzili wszystkie placówki oświatowe z terenu Gminy Czarnocin. Celem wizyty była kontynuacja Akcji „Bądź bezpieczny – noś odblaski”.

Patronat honorowy nad Akcją „Bądź widoczny – noś odblaski” pełni Wójt Gminy Czarnocin. Pani Wójt dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Czarnocin w każdym roku zleca zakup elementów odblaskowych, które są rozdawane podczas gminnych akcji profilaktycznych. Tak jest także i w tym roku, kładąc nacisk na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Pani Wójt zaplanowała na okres stycznia i lutego zorganizowanie cyklu spotkań między innymi w Klubie Senior+ oraz w wszystkich Szkołach podczas zająć szkolnych oraz uroczystości szkolnych, gdzie odbiorcami są najczęstsi piesi uczestnicy ruchu drogowego – nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, a szczególnie dziadkowie.

W czwartkowe przedpołudnie pracownicy GOPS wspólnie z mundurowymi w ramach cyklu spotkań „Bądź bezpieczny – noś odblaski” oraz z uwagi na szczególny czas, bo zbliżają się ferie realizując jednocześnie program „Bezpieczne Ferie 2024” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Sokolinie, Szkoły Podstawowej w Cieszkowach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie, w tym z Przedszkolem oraz z Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. Podczas tych pięciu spotkań przekazali podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczeń i przedszkolak został wyposażony w elementy odblaskowe. Dodatkowo dzieci zostały poinstruowane jak taki element nosić by był widoczny dla zbliżającego się pojazdu. Dodatkowo niezwłocznie po spotkaniach z uczniami pracownicy GOPS przesłali na skrzynki mailowe Dyrektorów Szkół film pod nazwą „Bądź bezpieczny – noś odblaski” z propozycją rozpowszechnienia filmu podczas lekcji wychowawczych. Film pokazuje dwóch pieszych, jeden korzysta z elementów odblaskowych, drugi niestety nie. Jest to naoczny obraz z jakiej odległości kierowca widzi pieszego z elementami odblaskowymi i bez tych elementów.

Policjanci podczas spotkania zachęceni także uczniów do udziału w konkursie plastyczno - filmowym pn. "Śnieżny Dekalog", który organizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

 

Kalendarz

ue_stopka.jpg