Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

DODATEK OSŁONOWY - WNIOSKI

Dodał : malgorzata_pieron Data: 2024-02-02 22:34:18 (czytane: 308)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że dostępne są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

‼WAŻNE‼
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że dostępne są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10 k pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W 2022 r. m.in.. PIT za 2022, nakaz płatniczy/zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2022r,  zaświadczenie z KRUS o pobieraniu/niepobieraniu zasiłków chorobowych, w przypadku wniosku za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożonego do dnia 30 kwietnia 2024r.

Ponadto w oświadczeniu należy wpisać dochody które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych m.in.
1. alimenty,
2. zaświadczenie o wypłacanych zasiłkach chorobowych,
3. decyzja przyznająca stypendium,
4. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowy od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

Kalendarz

ue_stopka.jpg