Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Posiedzenie z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czarnocinie z dnia 09.01.2024 r.

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-01-11 18:27:02 (czytane: 358)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W dniu 09.01.2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnocinie .
        W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnocinie. Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu druhna Maria Kasperek. Głos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej – druh Jan Nowak.
        Na wstępie przyjęto przedstawiony porządek obrad. Następnie Pani Prezes przedstawiła informacje z działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
W dalszej części poruszony został temat zebrań sprawozdawczych oraz potrzeby jednostek.


1111.jpg

 7777.jpg

4444.jpg

99999.jpg

10.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg