Strona startowa


Miło mi powitaæ Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Serdecznie witam na oficjalnej stronie naszej malowniczej Gminy. Gmina Czarnocin to miejsce o niepowtarzalnym uroku, gdzie tradycje rolnicze ł±cz± siê z piêknem przyrody. Rozległe pola, zielone ł±ki i lasy tworz± krajobraz, który przyci±ga zarówno mieszkańców, jak i odwiedzaj±cych. Każdy, kto choæ raz odwiedzi nasze okolice, doceni ich niezwykły urok i harmoniê.
Zapraszam. Beata Buła Wójt Gminy Czarnocin