Strona startowa


Miło mi powitaæ Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajduj± siê prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - ¶redniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piêkne zabytkowe ko¶cioły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mog± Państwo nacieszyæ wzrok cudown± przestrzeni± naturaln±, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplataj±cymi siê z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin