Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Dodał : k_adamczyk Data: 2024-03-25 10:07:44 (czytane: 68)

Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje, że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na działalność statutową.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się
o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych w danym kole. I tak dla:


    • KGW od 10 do 30 osób – 8 tys. zł,
    • KGW od 31 do 75 osób – 9 tys. zł,
    • KGW od 75 osób – 10 tys. zł.


Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż
do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.


Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. będzie wynosić 120 mln zł.


W każdym biurze powiatowym Agencji można zwrócić się do pełnomocnika ds. KGW, który jest swoistym opiekunem kół o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.


Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.


Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, przekazywać
za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.


Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Formularz Wniosku oraz wszystkie informacje na temat przyznania w/w pomocy finansowej udostępnione są na stronie ARiMR www.gov.pl/arimr .

logo30.jpg 

Kalendarz

ue_stopka.jpg