Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zwrot podatku akcyzowego

Dodał : GS Data: 2018-07-12 12:30:34 (czytane: 132)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wójt Gminy Czarnocin

przypomina producentom rolnym


że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1340)

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski

o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 r. podane są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl .

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł x ilość użytków rolnych.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznana na podstawie decyzji nastąpi w terminie 1 - 31 października 2018 r. gotówką albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, pok. 12 oraz ze strony internetowej gminy www.czarnocin.com.pl lub Ministerstwa Rolnictwa.

Więcej informacji tel: 41 – 351 20 28 wew. 222.

Wniosek do pobrania

Kalendarz

ue_stopka.jpg