Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnocinie

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-11-25 17:13:11 (czytane: 153)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W piątek 19 listopada 2021 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnocinie.
W Zjeździe udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej druh Jan Nowak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Marcin Oziębło, Przewodniczący Rady Gminy w Czarnocinie Kazimierz Warszawa,  delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych jednostek OSP, członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję. Zjazd otworzyła Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP druhna Maria Kasperek, na funkcję przewodniczącego obrad wybrano druha Lechosława Nawrota.
Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz podziękowania dla druhów ochotników oraz zaproszonych gości przedstawiła druhna Przezes Maria Kasperek.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący druh Marian Bijak.
Wszyscy zaproszeni goście zabrali głos zapewniając o dalszej współpracy i kolejnych współnych inwestycjach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

IMG_0150.JPG

IMG_0156.JPG

IMG_0163.JPG


Kalendarz

ue_stopka.jpg