Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CZARNOCIN ZA 2019 ROK

Dodał : k_adamczyk Data: 2020-06-15 08:22:00 (czytane: 92)

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Czarnocin przedstawia Radzie Gminy w Czarnocinie Raport o stanie Gminy Czarnocin za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czarnocin za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy” Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Czarnocin odbędzie się 26 czerwca 2020r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2020r. (poniedziałek), do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.

Kalendarz

ue_stopka.jpg