Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2022 r.

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-10-18 18:31:07 (czytane: 81)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

   W związku z rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Czarnocin.


W związku z powyższym w zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
– powierzchnia uprawy w ha.


UWAGA: zgłoszenie zamiaru złożenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin tel. (41)35-12-028w.222


Kalendarz

ue_stopka.jpg