Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Zdrowie- podsumowanie 2017 roku

Dodał : GS Data: 2018-01-03 09:40:13 (czytane: 176)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w 2017 roku Gmina Czarnocin zgłosiła udział w Regionalnym Programie zdrowotnym „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na gruźlice w populacji województwa świętokrzyskiego.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Program skierowany jest do osób mających kontakt z chorymi na gruźlicę, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych zamieszkujących województwo świętokrzyskie. Gmina Czarnocin zadeklarowała również udział w projekcie: „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym, ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”, którego adresatami są głównie rolnicy , leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Ponadto Gmina Czarnocin wraz z instytucjami opieki zdrowotnej organizowała badania mammograficzne i cytologiczne dla mieszkanek gminy. Obok Urzędu Gminy w dniach 16.11.2017r. I 29.11.2017 r. stacjonowały dwa mammobusy w których przebadało się 78 pań. We współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach 13-14 07.2017 r. stacjonował nowoczesny mammobus w którym można było wykonać badanie mammograficzne i cytologiczne. W ciągu dwóch dni przebadało się 47 pań mammograficznie oraz 15 pań cytologicznie.

Dodatkowo Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kiecach, w dniu 09.12.2017 umożliwiło wyjazd 5 paniom z terenu gminy do Kielc na badanie mammograficzne i cytologiczne w ramach projektu Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego” oraz „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Południowego do badań profilaktycznych”.

Kalendarz

ue_stopka.jpg