Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WALNE ZEBRANIA STRAŻACKIE NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZAKOŃCZONE!

Dodał : GS Data: 2019-02-25 08:11:40 (czytane: 182)

Tradycyjnie po wyborach samorządowych, mieszkańcy poszczególnych sołectw decydują o wyborach włodarzy swoich wsi.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

15 lutego br. zakończyły się zebrania wiejskie oraz Sprawozdawcze w Jednostkach OSP połączone z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019-2024. Od 21 stycznia mieszkańcy 24 sołectw decydowali kto będzie ich reprezentantem w jednostkach pomocniczych gminy Czarnocin. Większość dotychczasowych sołtysów pozostała na swoich stanowiskach. Zmian dokonano w 4 sołectwach: Malżyce, Mękarzowice, Stradów, Zagaje Stradowskie.
Wykaz sołtysów Gminy Czarnocin:
1. Będziaki – Jach Sławomir
2. Bieglów- Przeniosło Janusz
3. Charzowice – Lis Maria
4. Cieszkowy – Doroz Stanisław
5. Ciuślice- Piotrowska Wiesława
6. Czarnocin – Leopold Szlęk
7. Dębiany – Kieca Agata
8. Kolosy – Gręda Stanisław
9. Koryto – Górniak Bożena
10. Krzyż – Nowacka Anna
11. Malżyce- Kwiecień Zbigniew
12. Mękarzowice – Nowak Piotr
13. Michałowice – Kupiec Urszula
14. Mikołajów – Kobus Artur
15. Miławczyce – Piotrowski Kazimierz
16. Opatkowiczki – Cicha Barbara
17. Soboszów- Lubera Andrzej
18. Sokolina – Garbacz Grażyna
19. Stradów –Ciesielski Paweł
20. Stropieszyn – Krzysztofczyk Halina
21. Swoszowice – Makuch Dariusz
22. Turnawiec – Paczowski Michał
23. Zagaje stradowskie – Banaś Bożena
24. Zagajów – Chołda Tadeusz

zebranieosp2019001.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg