Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Warsztaty Ekonomiczne i Kulinarne jako Działania Towarzyszące Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Dodał : GS Data: 2017-11-08 09:27:23 (czytane: 150)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie jako partner współpracujący z Czarnocińskim Kołem Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie przy realizacji PO PŻ – podprogram 2017 informuje, iż ustalono już termin Działań Towarzyszących ściśle związanych z realizacją w/w Programu.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Parafialne Koło Caritas, GOPS Czarnocin oraz Caritas Diecezji Kieleckiej zapraszają na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie – korzystających
z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Ekonomiczne” oraz „Kulinarne”, które odbędą się 18 listopada 2017 o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.

Skierowania na w/w warsztaty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przygotowywał od dnia 8 listopada 2017 r. do wyczerpania miejsc. Kwalifikując osoby tut. Ośrodek będzie się sugerował indywidualnymi preferencjami oraz potrzebą i sytuacją życiową objętych programem.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kalendarz

ue_stopka.jpg