Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Umowa i Porozumienie z Caritas

Dodał : GS Data: 2017-09-28 10:57:14 (czytane: 189)

W dniu 18 września 2017 roku w siedzibie kieleckiej Caritas odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego Podprogramu 2017 dla zadania Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W spotkaniu wzięły udział organizacje i parafie przystępujące do pomocy żywnościowej dla mieszkańców swoich gmin.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Gminę Czarnocin reprezentowali Parafia Rzymskokatolicka w Czarnocinie, Grupa Caritas przy w/w Parafii oraz po. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.

Podczas spotkania odbyło się podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Caritas Archidiecezji / Diecezji Kieleckiej - reprezentowaną przez Ks. Krzysztofa Banasika – Zastępcę Dyrektora, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie reprezentowaną przez Ks. Adama Kornalskiego – Proboszcza. W czasie spotkania podpisano także Porozumienie o współpracy pomiędzy w/w Caritas, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnocinie reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Pieron p.o. Kierownik GOPS.

Kwalifikacja na bieżący Podprogram 2017 została już zakończona, pracownicy GOPS w Czarnocinie na dzień 13 września 2017 r. wystawili 205 skierowań dla 450 osób.

Informacje o terminie odbioru żywności będą przekazywane przez Parafie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Czarnocin, bip oraz w zakładce GOPS.

 


Kalendarz

ue_stopka.jpg