Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019

Dodał : GS Data: 2019-07-23 10:36:29 (czytane: 140)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019”

GMINA CZARNOCIN


ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Czarnocin


MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

Płyta boiska sportowego przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie, 18 sierpnia 2019 r.


CEL KONKURSU:

 1. Kultywowanie, upowszechnianie, popularyzacja najbardziej wartościowych i żywych tradycji ludowych, regionalnych, plastyki i arcydzieła ludowego związanego
  z dożynkami, wieńczącymi pomyślne zbiory plonów;

 2. Rozbudzania zainteresowań twórczością ludową;

 3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe;

 4. Uprzystępnianie dorobku sztuki ludowej

 5. Wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych;


UCZESTNICY KONKURSU:

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwa Gminy Czarnocin


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu.

 2. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie powinny zamknąć się maksymalnie w rozmiarach wysokość do 150 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 100 cm,

 3. Warunkiem uzyskania punktowanego miejsca w konkursie jest przedłożenie
  w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pok. 3 do dnia 08-08-2019 r. wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 4. Wieńce powinny być przygotowane do przenoszenia, ponieważ będzie miało miejsce przejście korowodu dożynkowego z pod Kościoła Parafialnego w Czarnocinie na płytę boiska sportowego w Czarnocinie.

 5. Miejscem spotkania grup dożynkowych w dniu 18-08-2019 r. o godz. 1330 jest plac pod Kościołem Parafialnym w Czarnocinie.

 6. Do wykonania wieńca mogą być użyte płody rolne: zboża, owoce, warzywa, nasiona, zioła, kwiaty uprawiane przez lokalnych gospodarzy.

 7. Każdy wieniec biorący udział w Konkursie powinien zostać oznaczony nazwą sołectwa, w którym został przygotowany.KRYTERIA OCENY:

 1. Komisja dokona oceny wszystkich zgłoszonych wieńców dożynkowych.

 2. Komisja dokona wyboru jednego miejsca pierwszego, zaś pozostałe wieńce otrzymają wyróżnienie.

 3. Komisja będzie oceniać biorąc pod uwagę:

- użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów: kłosy, ziarna zbóż, owoców, warzyw, kwiaty, itp. – od 0 do 5 pkt

- walory estetyczne, artystyczne wykonanie, kompozycja, dobór barw, technika wykonania, materiał; – od 0 do 5 pkt

- zastosowania autentycznie ludowych, starych wzorów zapamiętanych przez najstarszych mieszkańców sołectw (wieńce na szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy); – od 0 do 5 pkt

- poziom i styl wykonania; – od 0 do 5 pkt

4. maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać to 20 pkt

Ocena będzie dokonywana zgodnie z regulaminem konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy.


OCENY DOKONA KOMISJA KONKURSKOWA:

 1. Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 2. W skład Komisji wchodzą osoby nie wystawiające swoich prac, reprezentujące miejscowe środowisko;

 3. Skład Komisji: 6 osób – mieszkańcy z terenu Gminy Czarnocin


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 1. Organizator przewiduje dla Uczestników Konkursu nagrody i wyróżnienia,

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wysokość nagród i wyróżnień,

 3. Nagrody zostaną wręczone w dniu obchodów Gminnych Dożynek w Czarnocinie
  tj. 18 sierpnia 2019 r, zaś wyłoniony zwycięzca będzie reprezentował Gminę Czarnocin na Dożynkach Powiatowych 2019.


ISTOTNE INFORMACJE:

Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Czarnocinie o godzinie 1400, po której korowód dożynkowy przejdzie na płytę boiska sportowego.


BIURO ORGANIZACYJNE:

Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

tel. (41) 35-12-028 wew. 214, fax. (41) 35-12-029

 

 Karta zgłoszenia - pobierz

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ - pobierz


Kalendarz

ue_stopka.jpg