Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka Nowe możliwości dla MŚP

Dodał : GS Data: 2017-11-30 13:41:55 (czytane: 169)

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Instrumentem zarządza Minister Rozwoju i Finansów (dysponent środków) we współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy). Wsparcie w formie pożyczek (
Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez pośredników finansowych wybranych przez BGK. Pożyczka może zostać przeznaczona na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej).  

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mający siedzibę oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

MŚP musi prowadzić działalność w branży turystycznej oraz okołoturystycznej. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży również mogą starać się o wsparcie,
pod warunkiem, że z przedstawionego wniosku wynika, iż planowana inwestycja dotyczy działalności turystycznej i okołoturystycznej oraz wpisuje się w odpowiednie typy inwestycji objętych pomocą.

Warunki wsparcia

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, w tym na: zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej); związanych z bieżącą/ obrotową działalnością; na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia  jeżeli stanowią one element inwestycji.

Pożyczka na rozwój turystyki

Główne parametry produktu:

  • kwota pożyczki do 500 000,00 zł;

  • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy;

  • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia

  • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis;  

  • wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu.

Preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

  • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;

  • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.


Między 29 listopada a 7 grudnia br. w pięciu województwach Polski Wschodniej odbędą się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek. W Województwie Świętokrzyskim - 07-12-2017r.- Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, Sala kominkowa, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, Kielce – godz. 11.00.

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronach pośredników finansowych wybranych przez BGK.

Kalendarz

ue_stopka.jpg