Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE 2017 – ROZPOCZĘTY

Dodał : GS Data: 2017-09-28 10:40:24 (czytane: 130)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje *do 8 500 zł *na projekty *minimum 6-miesięczne*, rozpoczynające się nie wcześniej niż *1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r.* mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych
z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.


Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu. *Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku,
o godzinie 12.00.*


Zasady konkursu, wzór formularza wniosku (do obejrzenia), kryteria oceny

merytorycznej – znajdują się pod

adresem: http://www.rownacszanse.pl/i356


*Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradcy wojewódzkiego w zaplanowaniu i opracowaniu wniosku na inicjatywę młodzieżową. Informacja o pomocy Fundacji Fundusz Lokalny SMK - partnera lokalnego RKG znajduje się na portalu: **www.fundacjasmk.pl*

Kalendarz

ue_stopka.jpg