Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Dodał : GS Data: 2017-05-17 12:41:16 (czytane: 209)

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XIX edycją konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku”, którego celem jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy
w Czarnocinie w terminie do 15 czerwca 2017 r. pokój nr 2.
Druk deklaracji, regulamin konkursu i kryteria oceny można pobrać ze strony internetowej www.czarnocin.com.pl lub z tutejszego Urzędu (pokój nr 2).
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UG w Czarnocinie - pok. nr 2 bądź pod nr telefonu (41) 35-12-028 wew. 221,210 – osoba do kontaktów – Monika Łyp.

Regulamin konkursu – pobierz
Kryteria oceny - pobierz
Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie – pobierz 

Kalendarz

ue_stopka.jpg