Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Nielegalny pobór wody

Dodał : ascom Data: 2020-05-05 14:52:04 (czytane: 155)

Na terenie Gminy Czarnocin odnotowano w ostatnim czasie wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Niszczone są zabezpieczenia antykradzieżowe, uszkadzane hydranty, co doprowadza do wycieków i marnotrawstwa wody. W większości przypadków są to świadome i celowe działania.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej na obszarze całej Gminy, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. Zniszczony hydrant staje się przyczyną pogorszenia się jakości wody oraz potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego w sieci wodociągowej. Stanowi to ogromne zagrożenie dla zdrowia!

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY! WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO.

Informujemy, iż zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł.

Karze tej podlega także ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzu lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego.

Ponadto w razie skazania za wyżej wymienione wykroczenie sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych.

Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni.

W trosce o Mieszkańców pracownicy Urzędu Gminy Czarnocin w sposób stanowczy starają się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac, prowadzą działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody.

Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody! Prosimy o niezwłoczne informacje o takich zdarzeniach na numer tel. 41 3512169. Tylko eliminując proceder kradzieży wody możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich Mieszkańców.

IMG_20200423_084700.jpg 

Kalendarz

ue_stopka.jpg