Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Nabór wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potrwa od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r.

Dodał : GS Data: 2019-01-21 14:35:05 (czytane: 133)

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 tys. euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Więcej informacji oraz formularz wniosku o przyznanie dopłaty, jak również instrukcja jego wypełniania i załączniki do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Kalendarz

ue_stopka.jpg