Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju

Dodał : ascom Data: 2020-03-16 16:13:34 (czytane: 92)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433 ze zm.) od dnia 15 marca 2020r. osoba przekraczająca granicę państwową, jest obowiązana poddać się kwarantannie, a obowiązek ten jest równoznaczny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.). Organ Inspekcji Sanitarnej w takich sprawach nie wydaje decyzji administracyjnej, gdyż obowiązek poddania się kwarantannie wynika wprost z przepisów prawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje również, że obowiązkowej kwarantanny, na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433 ze zm.), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym, jak również przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju zawiadamia, że informacje o osobach poddanych kwarantannie będą przekazywane bezpośrednio do właściwych ośrodków pomocy społecznej bez pośrednictwa urzędów gminy.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku-Zdroju

Krzysztof Socha

Kalendarz

ue_stopka.jpg