Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Komu w drogę, temu praca!

Dodał : GS Data: 2018-05-16 13:41:24 (czytane: 165)

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza bezrobotne i bierne zawodowo osoby po 29 r.ż na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami w ramach projektu "Komu w drogę, temu praca!"

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wsparcie w ramach projektu:

- Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)

- Poradnictwo zawodowe (14 godz. zegarowych/grupę)

- Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)\\

 do wyboru jedno z poniższych szkoleń:

  •  Przedstawiciel handlowy w turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej - 150 godz.

  •  Kelner (usługi kelnerskie w branży zdrowotnej i prozdrowotnej) - 160 godz.

  •  Barman (usługi kelnerskie w branży zdrowotnej i prozdrowotnej) - 160 godz.

  •  Operator wózków jezdniowych z elementami obsługi magazynu w branży metalowo - odlewniczej - 154 godz./os.

  •   Sześciomiesięczne staże zawodowe.

W ramach projektu gwarantujemy:

- stypendium szkoleniowe,

- stypendium stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i poradnictwo,

- materiały szkoleniowe,

- catering.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie

wszystkie poniższe warunki:

- są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia

   udziału w projekcie ukończyły 30 lat),

- posiadają niskie kwalifikacje (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym),

- zamieszkują województwo świętokrzyskie,

-  są osobami niepracującymi tj. osobami bezrobotnymi (w tym długotrwale bezrobotnymi) zarejestrowanymi w urzędzie pracy

-  (wyłącznie z ustalonym I bądź II profilem pomocy) lub osobami

   biernymi zawodowo.

Więcej informacji na stronie www.sceir.pl <http://www.sceir.pl> lub w

Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

kwdtp_plakat.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg