Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Koło ARiMR w sercu wsi – edycja 2021

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-09-28 16:46:16 (czytane: 105)

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną edycję Konkursu \"Koło ARiMR w sercu wsi\" dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
Nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1200 zł
III miejsce - 800 zł
Link do regulaminu i załączników  https://www.gov.pl/web/arimr/kolo-arimr-w-sercu-wsi---edycja-2021-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego
Termin nadsyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia 20 września 2021 r., a kończy w dniu 15 listopada 2021 r.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania Zgłoszenia (tj. Formularza wraz z załącznikami oraz z linkiem do zamieszczonego nagrania) na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora: swietokrzyski@arimr.gov.pl. W temacie maila należy podać hasło: „Konkurs KGW 2021”.
W przypadku nadesłania zgłoszenia pocztą lub osobistego dostarczenia Zgłoszenia do siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, za datę Zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 19.11.2021 r.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Wyniki i nagrodzone nagrania Laureatów zostaną zamieszczone na profilu facebook\'owym Organizatora oraz na stronie www.gov.pl/web/arimr/konkurs Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Kalendarz

ue_stopka.jpg