Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Kolejne wycieczki grupy seniorów 60+

Dodał : GS Data: 2018-07-06 10:01:24 (czytane: 156)

Seniorzy wyjechali na kolejne dwie wycieczki, realizowane z funduszy europejskich, pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 0-20120. Wycieczki były dofinansowane w 100% przez Lokalną Grupę Działania i były zgodne z celem „Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców”.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

30-osobowa grupa seniorów 17 czerwca br. zwiedziła Ponidzie; w Chrobrzu -pałac, muzeum oraz podworski park z 300-letnimi drzewami, pomnikami przyrody, w Młodzawach ogród botaniczny i hodowlę ptaków ozdobnych, Rezerwat w Krzyżanowicach, w Wiślicy -podziemia obecnego kościoła, odkryte przez archeologów pozostałości kościoła romańskiego. Ponadto przewodnicy świętokrzyscy w bardzo przystępny sposób przedstawili mnóstwo interesujących informacji na temat zwiedzanych miejsc i obiektów.

Natomiast 29 czerwca również 30-osobowa grupa udała się na trzecią, ostatnią wycieczkę do Oświęcimia i Zatoru. Uczestnicy zwiedzili Muzeum w Oświęcimiu, miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau jako symbolu Holokaustu i nazistowskich zbrodni, zwiedzanie odbywało się z przewodnikiem. Według uczestników organizacja zwiedzania muzeum była na wysokim poziomie, przewodniczka opowiadała z pasją i osobistym zaangażowaniem, była to niesamowita lekcja historii. Muzeum w Oświęcimiu jest ważnym punktem budowania tożsamości narodowej. Zwiedzanie pozwoliło dostrzec, poznać i poczuć klimat obozów zagłady. To miejsce pełne zadumy i wzruszeń.

W Zatorze seniorzy zwiedzili Dolinę Karpia, gdzie od kilku stuleci istnieje ekologiczna hodowla karpia królewskiego. Stawy hodowlane są rezerwatem przyrody, gdzie znajduje się wiele gatunków chronionych roślin, zwierząt i ptaków.

Wycieczki służyły aktywizacji i integracji seniorów 60+ z obszaru Lokalnej Grupy Działania i były zgodne z celem ogólnym „Łączy nas nie tylko Wisła – współpraca i rozwój ponadregionalny”. Udział w projekcie przyczynił się do edukacji historycznej, przyrodniczej, ekologicznej, kulturalnej, aktywizacji lokalnej społeczności, zagospodarowania czasu wolnego oraz podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich mieszkańców z obszaru LGD. Organizacja wyjazdów pozwoliła seniorom zbudować nowe więzi społeczne i przyczyniła się do „Zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom”. Udział w w/w wyjazdach pozwoli seniorom na większe zaangażowanie i aktywność.

Kalendarz

ue_stopka.jpg