Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Kolejna umowa na dofinansowanie przedbudowy świetlicy

Dodał : GS Data: 2019-03-01 10:50:40 (czytane: 98)

W dniu 28 marca2019 roku w Kielcach, Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria Kasperek podpisała podczas spotkania z Panem Marszałkiem umowę przekazania środków finansowych przez Urząd Marszałkowski.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Umowa dotyczy: „przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej" w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

TYTUŁ OPERACJI: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki

CEL OPERACJI: Wzrost aktywności mieszkańców przez przebudowę świetlicy wiejskiej

  • po zrealizowaniu operacji obiekt będzie ogólnodostępny w tym dla osób niepełnosprawnych

  • prowadzone będą zajęcia artystyczne, opiekuńczo- wychowawcze

  • spotkania okolicznościowe

  • zajęcia sportowe

  • warsztaty kulinarne, plastyczne

  • projekt przewiduje zatrudnienie na 0.5 etatu w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny

Przebudowa będzie polegała na utworzeniu pomieszczeń:

kuchni , łazienki wraz z wyposażeniem, będą zamontowane odnawialne źródła energii( panele fotowoltaniczne) a także wykonaniu pokrycia dachowego, ocieplenie ścian, wymianie instalacji wod-kan, wymiana instalacji elektrycznej.

KOSZT INWESTYCJI : 246 486,95 w tym koszty odnawialnych źródeł energii 34 160.74

KOSZTY KWALIFIKOWANE: 246 486,95

POZIOM POMOCY: 63,63%

WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY: 156 839,00

WKŁAD WŁASNY: 89.647,95

promesa1.jpg 

promesa2.jpg 

promesa3.jpg 

Kalendarz

ue_stopka.jpg