Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacje dla rolników

Dodał : GS Data: 2018-09-20 09:53:15 (czytane: 162)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

100 TYS. ZŁ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR

Wnioski o przyznanie 100tys. zł. ’’Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej’’. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, w tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł. O premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy małżonkowie rolnika , którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku o przyznanie pomocy. Pełna lista rodzajów działań objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. – przejdź(dla- beneficjenta/wszystkie wnioski/prow-2014-2020/poddziałanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-działalności-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html) Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.


ARiMR URUCHOMIŁ NOWY PORTAL DO REJESTRACJI ZWIERZĄT

Ruszył przygotowany przez ARiMR nowy Portal IRZplus . Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, mogą szybko i wygodnie dokonać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, wywozie lub uboju. Za pośrednictwem portalu można złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Posiadacze zwierząt , którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskują do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-Wniosek Plus w celu utworzenia nowego konta. Jeśli mają dostęp do aplikacji mogą podczas logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus .Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR – zakładka Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt- otwórz (identyfikacja-i-rejestracja-zwierząt.html)


TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA REFUNDACJE DO 75% WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRODUCENTA ROLNEGO, KTÓRY PROWADZI GOSPODARSTWO, W KTÓRYM UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE

W dniu 10.08.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosku o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundacje do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia. Wnioski będzie można składać do 14.09.2018. Wzór wniosku (fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/bioasekuracja_2018/WNIOSEK _na_refundacje_do_75_na_2018_r.

Kalendarz

ue_stopka.jpg