Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”

Dodał : k_adamczyk Data: 2022-06-23 19:41:03 (czytane: 105)

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka


per__y.jpg

Wsparcie na przygotowanie
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
na lata 2021-2027 dla LGD Perły Ponidzia!


Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" podpisała umowę na Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności.
W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR.
Powstała strategia będzie podstawą dalszego funkcjonowania LGD w kolejnej perspektywie finansowej.
logotypy_prow_2014_2020_perly_ponidzia_01.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg